Impressum

Witnica Metal Sp.z o.o.
Ul. Przemyslowa 2

66-460 Witnica

Telefon: 0048/ (0) 95 751 71 10
Telefax: 0048/ (0) 95 751 71 41

E-Mail: info@witnica-metal.com
Internet: www.witnica-metal.com

Udzialowiec: Hendrik Mersch
Czlonkowie Zarzadu: Hendrik Mersch
Prokurent: Andrzej Gradowski

Spólka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
W Zielonej Górze VIII Wydzial KRS

Nr KRS 0000047306
Regon: 210402291
EKD : 2812
Numer Identyfikacji Podatkowej
NIP/ Nr ID : PL 599-21-39-464

Heidersberger Fassadenbau GmbH
Hansaring 29

48268 Greven/Münster

Telefon: 0049/ (0) 25 71 91 95 30
Telefax: 0049/ (0) 25 71 91 95 31

E-Mail: info@heidersberger-gmbh.de
Internet: www.heidersberger-gmbh.de

Geschäftsführender Gesellschafter: Hendrik Mersch
Geschäftsführer: Udo Wüller

Registergericht: Steinfurt
Registernummer: HRB 7236

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß
§ 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 123456789

english Impressum